Bli en partner

Vi tror på bra partnerskap! Anslut dig till oss genom att bli en PrīmXComposite-licensieringspartner i ditt område och få en fördel över dina konkurrenter samtidigt som du levererar högsta värde till dina kunder.

Tänk på Primekss som ditt kontor för outsourcad betongteknik och FoU. Vi tar hand om alla aspekter av betongproduktion och leverans, vilket garanterar att de betonglösningar du arbetar med är av högsta kvalitet.   

Primekss ger dig:       

 • Tillgång till vårt patenterade globala system.  
 • En öppen konstruktionsdesign av golvet eller byggnadsverket.  
 • Gratis förtestning av råmaterial och cement i vårt labb och utformad betongblandning.  
 • Gratis användning av PrimeQuality.eu och gratis övervakning av projektet.  
 • Våra patentskyddade komponenttillsatser;
 • Stöd från våra fälttekniker för att säkerställa att betong- och installationsprocessen är perfekt, dvs. full kvalitetskontroll.  
 • Marknadsföringsstöd.  
 • Som Primekss PrīmXComposite-licensierad blir du även medlem i den exklusiva PrīmXComposite Club.  
 • Kort sagt, vi gör allt för att göra betongen och processen perfekt.     
PrīmXComposite är efterfrågad av många ledande varumärken världen över. Hjälp oss att tjäna dem i ditt område.  Kontakta oss här för att bli partner.

Våra partners

PrīmX Composite pdf book

5 värden för PrīmXComposite-systemet som gör det till den bästa applikationen i 80 % av alla betongkonstruktioner

 • 50 % starkare material
 • 30 % snabbare byggnation
 • 40 % koldioxidutsläppsbesparing
 • Fogfri
 • Vattentät

Get the e-book

5 values of PrīmXComposite system that makes it best concrete application