Close

Betongteknologi med nollkrympning och utan fogar

PrimX Composit

Våra kunder

Primekss i världen

Vi tycker om att tänka stort. Idag har våra betonglösningar använts på 4 kontinenter och i 21 länder över hela världen.

Lettland | Litauen | Estland | Sverige | Norge | Finland | Danmark | Israel | Tyskland | Nederländerna | USA | Sydafrika | Polen | Georgien | Kina | Belgien | Indien | Vitryssland | Ryssland | Kazakstan | Nigeria

PrimeQuality.eu system

PrimeQuality.eu system

PrimeQuality.eu system

Vi utformade Primekss online-övervaknings- och kvalitetshanteringssystem PrimeQuality.eu för att ge våra partners realtidsdata om alla viktiga betongproduktionsparametrar.

Gratis utbildningskurser

Gratis utbildningskurser

Vi utbildar ingenjörer och byggnadsarbetare i stålfiberförstärkt betong i allmänhet och PrimixComposite i synnerhet. Kom och besök Riga – ett av de hetaste turistmålen i Europa – eller bjud in oss till ditt kontor

Gratis utbildningskurser

Har du frågor om PrīmX-produkter?

Läs mer
PrīmX Composite pdf book

5 värden för PrīmX-systemet som gör det till den bästa applikationen i 80 % av alla betongkonstruktioner

  • 50 % starkare material
  • 30 % snabbare byggnation
  • 40 % koldioxidutsläppsbesparing
  • Fogfri
  • Vattentät

Get the e-book

5 values of PrīmX system that makes it best concrete application