Betongteknologi uten svinn og fuger

PrimX Composit

PrīmX betongprodukter

Alle produkter

Våre kunder

Primekss i verden

Vi liker å tenke stort. I dag har våre betongløsninger blitt brukt på 4 kontinenter og i 22 land over hele verden.

Latvia | Litauen | Estland | Sverige | Norge | Finland | Danmark | Israel | Tyskland | Nederland | USA | Sør-Afrika | Polen | Georgia | Romania | Kina | Belgia | India | Hviterussland | Russland | Kasakhstan | Nigeria

 

PrimeQuality.eu system

PrimeQuality.eu system

PrimeQuality.eu system

Vi utformet Primekss online-overvåkings- og kvalitetskontrollsystem PrimeQuality.eu for å gi våre partnere sanntidsdata om alle viktige betongproduksjonsparametrer.

 

Har du spørsmål om PrīmX-produkter?

Read more