Awards and recognitions

Our best recognition have always been our customers and partners we work with. But we are also proud that our efforts have received numerous prizes worldwide, including twice winning Most Innovative Product prize at the World of Concrete show in Las Vegas.

Learn more about Primekss awards and recognitions:

 • 2018 Most Innovative Products (MIP) Award, Las Vegas, USA

 • 2018 EBA – European Business Award, Innovation category, EU
 • 2016 Best Exporter of Latvia Award from President of Latvia, Minister of Economics and Latvian Development Agency
 • 2016 WIPO World Intellectual property Award, Geneva, Switzerland
 • 2015 Estonian Concrete society Award of Best Concrete Contractor, Aasta betoonehitis, Estonia
 • 2014 Best Products of the Year Award, Minsk, Belarus
 • 2013 Most Innovative Products (MIP) Award, Las Vegas, USA
 • 2013 Chicago Innovation Award, Chicago, USA
 • 2013 Best Products of the Year Award, Minsk, Belarus
 • 2013 Best exporting brand from Latvia, Riga, Latvia
 • 2012 Most Innovative Products (MIP) Award, Las Vegas, USA
 • 2009 Innovative Product of the Year Award, Riga, Latvia
 • 2005 Export Award of Latvian Development agency, Riga, Latvia
 • SIA "Primekss" ir noslēdzis 2016. gada 1. martā līgumu Nr.PAK-LIAA-2016/27 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
 • SIA "Primekss" ir noslēdzis 2022. gadā līgumu Nr.5.3-8-L-2022/6 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei”.

Projekta nosaukums: Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei

Grantu finansējums: 63750 €

Projekta numurs: LP/2022/36

Līguma numurs ar LIAA: 5.3-8-L-2022/6

Projekta mērķis ir veicināt SIA "Primekss" produktivitāti, eksportspēju un darba efektivitāti, paaugstinot nodarbināto kvalifikāciju un prasmes, lai veicinātu SIA "Primekss" transformāciju atbilstoši globālajām tendencēm, nodrošinātu maksimālu eksportspēju un kāpinātu augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, kā arī sekmētu netehnoloģisko inovāciju ieviešanu uzņēmumā.

Projekts tiek līdzfinansēts no darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma „Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)” darbības “sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai, pamatojoties uz komersantu vajadzībām”.