Awards and recognitions

Our best recognition have always been our customers and partners we work with. But we are also proud that our efforts have received numerous prizes worldwide, including twice winning Most Innovative Product prize at the World of Concrete show in Las Vegas.

Learn more about Primekss awards and recognitions:

 • 2018 Most Innovative Products (MIP) Award, Las Vegas, USA

 • 2018 EBA – European Business Award, Innovation category, EU
 • 2016 Best Exporter of Latvia Award from President of Latvia, Minister of Economics and Latvian Development Agency
 • 2016 WIPO World Intellectual property Award, Geneva, Switzerland
 • 2015 Estonian Concrete society Award of Best Concrete Contractor, Aasta betoonehitis, Estonia
 • 2014 Best Products of the Year Award, Minsk, Belarus
 • 2013 Most Innovative Products (MIP) Award, Las Vegas, USA
 • 2013 Chicago Innovation Award, Chicago, USA
 • 2013 Best Products of the Year Award, Minsk, Belarus
 • 2013 Best exporting brand from Latvia, Riga, Latvia
 • 2012 Most Innovative Products (MIP) Award, Las Vegas, USA
 • 2009 Innovative Product of the Year Award, Riga, Latvia
 • 2005 Export Award of Latvian Development agency, Riga, Latvia
 • SIA "Primekss" ir noslēdzis 2016. gada 1. martā līgumu Nr.PAK-LIAA-2016/27 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
 • SIA "Primekss" ir noslēdzis 2022. gadā līgumu Nr.5.3-8-L-2022/6 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei”.
 • SIA "Primekss" īsteno pētījumu starp Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru un SIA  ”VMKC” noslēgtā līguma  Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 ietvaros.

Projekta numurs/ Project No.:  5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005
Par mūsu projektu/ About our project:
Projekts #5/ Project #5: Inovatīvas, ekonomiski izdevīgas ķīmiski pašspriedzoša betona nesošās konstrukcijas izstrāde/ Development of innovative, economically viable chemically self-stressing concrete bearing structures.

Norises laiks/ Time of execution: 15.02.2023.-31.10.2024.
Kopējā summa/ Total sum: 250k EUR, Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzfinansējums 138'250EUR/ Co-financing of Recovery and Resilience mechanism.

Apraksts/ Description: Projekta mērķis ir izstrādāt un pārbaudīt uz PrīmX kompozītbetona bāzētu nesošo pārsegumu plātņu konstrukciju risinājumu, kura ierīkošanai tiek vispārīgi samazināts izlietoto materiālu apjoms, tai skaitā, betona, tērauda, kā arī konstrukciju ierīkošanas laiks tiek samazināts, salīdzinot ar līdzvērtīgas nestspējas tradicionāla betona konstrukcijām./ The aim of the project is to develop and test elevated slab structure solution based on PrīmX composite concrete, which generally reduces the material amounts used including concrete, and steel, as well as reduces the time of erection of the structures when compared to traditional concrete structures with similar load bearing capacity.