NEWS

SIA “VIZULO” continues the implementation of the project "Increasing the competitiveness of VIZULO Ltd. in the field of green innovations", No NP-2021/5

SIA “VIZULO” ir ieviesis ražošanā projektu “SIA “VIZULO” konkurētspējas paaugstināšana zaļo inovāciju jomā”, Nr. NP-2021/5. Visas projektā paredzētās iekārtas ir piegādātas un veikta to pilna instalācija SIA “VIZULO” ražotnē Iecavā, darbinieki ir apmācīti ar tām ražot jaunākos uzņēmuma produktus.

Projektā kopā ar projekta partneri "Primekss Norge" AS Norvēģijā ir īstenota gaismekļu testēšana, veiktu rezultatīvo rādītāju apkopošanu un analīze.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai.

SIA "VIZULO" has put into production the project "Increasing the competitiveness of SIA "VIZULO" in the field of green innovations," no. NP-2021/5. All the equipment provided for the project has been delivered and fully installed at the SIA "VIZULO" production in Iecava. The employees have been trained to use them to produce the latest company products.

In the project, together with the project partner "Primekss Norge" JSC in Norway, the luminaires were tested, and the collection and analysis of the performance indicators were carried out.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.


View all news