NEWS

Development of an innovative, cost-effective chemical self-tensioning concrete load-bearing structure

Inovatīvas, ekonomiski izdevīgas ķīmiski pašspriedzoša betona nesošās konstrukcijas izstrāde

Projekta numurs / Project No.:  5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005
Norises laiks / Time of execution: 4. ceturksnis / 4th Quarter 01.12.23.-29.02.24.

Par mūsu projektu/ About our project:
Projekts #5 / Project #5: Inovatīvas, ekonomiski izdevīgas ķīmiski pašspriedzoša betona nesošās konstrukcijas izstrāde / Development of an innovative, cost-effective chemical self-tensioning concrete load-bearing structure

Pilnībā pabeigts pilnizmēra slogošanas tests abām testa plātnēm. Izstrādāta pirmreizējo rezultātu atskaite, pētniecības un izstrādes projekta īstenošanā “Inovatīvas, ekonomiski izdevīgas ķīmiski pašspriedzoša betona nesošās konstrukcijas izstrāde”.

Fully completed full-size load test for both test boards. The first results report has been developed in the implementation of the research and development project "Development of an innovative, cost-effective chemical self-tensioning concrete load-bearing structure".


View all news