Close

NEWS

SIA “Primekss” veic pētījumus Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros.

4. kārta
Projekta numurs - 1.2.1.1/18/A/007

Projekta mērķis:

Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs (SIA "VMKC", turpmāk – Kompetences centrs) aptver trīs zinātniskos virzienus – viedos materiālus, biotehnoloģiju un vidi.

Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 13 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. 

Projekts tiks īstenots Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakšjomā – “Viedie materiāli”. 

Kompetences centra darbības rezultātā plānots atbalstīt vismaz 13 pētniecības projektus, vismaz 9 komersantus, kas turpmāk ieviesīs ražošanā jaunus produktus vai tehnoloģijas. 

Projekta kopējās pētījumu izmaksas sastāda virs 7 miljoniem eiro, plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) atbalsta apjoms – 4 708 111.50 EUR. 

Projektu plānots īstenot 36 mēnešu laikā, no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim, t.sk. 33 mēnešu laikā no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas. 

Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 13 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos. 

Finansējuma saņēmējs: SIA “VMKC”
Sadarbības iestāde: CFLA; līgums Nr. 1.2.1.1/18/A/007 noslēgts 23.04.2019.

Primekss SIA projekti VMTKC 4 kārtas ietvaros:

Projekts: #21: Inovatīvas, ekonomiski izdevīgas un ūdensnecaurlaidīgas daudzstāvu dzīvojamo māju betona pagrabu konstrukcijas izstrāde

Apraksts:  Projekta mērķis ir, veicot laboratorijas eksperimentus, pārbaudīt SIA “Primekss” inženieru izstrādāto koncepciju, t.i., noskaidrot, vai modificējot PrīmX sistēmu iespējams izveidot ūdensnecaurlaidīgas pagraba konstrukcijas.

Projekta norisies laiks: 01.03.2019. – 31.12.2021.

Pētniecības projekta statuss 1. ceturksnī (03.2019-06.2019):
Sastādīts projekta realizēšanas plāns ar galvenajiem veicamajiem uzdevumiem projekta realizēšanai un komercializācijai. Sākts darbs pie tehnisko pētījumu programmas, noskaidrotas nepieciešamās pārbaudes projekta veiksmīgai izpētei un realizācijai.

Informācija atjaunota: 14.06.2019.

Pētniecības projekta statuss 2. ceturksnī (07.2019-09.2019):
Aptuvenu konstruktīvo risinājumu izveide ekonomiskā pamatojuma pirmreizējai vērtēšanai. Veikti aprēķini vairākiem piemēriem ekonomiskā pamatojuma izvērtēšanai. RP daļā plānoto betona sastāvu pirmreizējā projektēšana un izgatavošana.

Informācija atjaunota: 12.09.2019.

Pētniecības projekta statuss 3. ceturksnī (10.2019-12.2019):
Veikts pirmreizējais ekonomiskā pamatojuma izvērtējums vairākiem konstrukciju veidiem. RP daļā plānoto betona sastāvu projektēšana un izgatavošana. Veikta izgatavoto betona sastāvu testēšana laboratorijā, nosakot šo sastāvu spēju pretoties ūdens spiedienam.

Informācija atjaunota: 09.01.2020.

Pētniecības projekta statuss 4. ceturksnī (01.2020-03.2020):
Sākts darbs pie šķiedrbetona konstrukciju aprēķina metodikas pamatprincipu izstrādes. Sākts darbs pie ūdensdrošu pagraba konstrukciju mezglu detalizācijas izstrādes.

Informācija atjaunota: 09.03.2020.

Pētniecības projekta statuss 5. ceturksnī (04.2020-06.2020):
Turpināts darbs pie šķiedrbetona konstrukciju aprēķina metodikas. Turpināta konstrukciju mezglu detalizācija. Sākta papildmateriālu apzināšana sistēmas izveidei. Sākts darbs pie publikācijām.

Informācija atjaunota: 12.06.2020

Pētniecības projekta statuss 6. ceturksnī (07.2020-09.2020):
Sagatavotas un publicētas divas SCOPUS indeksētas publikācijas, kurās apkopoti projektā līdz šim iegūtie rezultāti. Uzsākta pilna izmēra pagraba konstrukciju aprēķināšanas un projektēšana projekta EI daļas ietvaros.

Informācija atjaunota: 14.09.2020

Pētniecības projekta statuss 7. ceturksnī (10.2020-12.2020):
Turpināts darbs pie pilna izmēra pagraba konstrukciju aprēķināšanas metodikas un projektēšanas projekta EI daļas ietvaros. Uzsākta projekta detalizācija, tai skaitā papildmateriālu izvēle un pielietošanas piemērotības izvērtējums.

Informācija atjaunota: 14.09.2020

Pētniecības projekta statuss 8. ceturksnī (01.2021-03.2021):
Izstrādāts projekts pilna izmēra pagraba konstrukcijai, t.i., veikti konstrukciju aprēķini, betona sastāva projektēšana, izstrādāti savienojuma mezgli, rasējumi utml. Uzsākta projekta būvniecība.

Informācija atjaunota: 10.03.2021

Pētniecības projekta statuss 9. ceturksnī (04.2021-06.2021):
Pabeigta pilna izmēra ūdensnecaurlaidīga pagraba konstrukcijas izbūve. Veikta konstrukcijas apsekošana un novērtēšana.

Informācija atjaunota: 21.06.2021

Projekts: #22 Jauna tipa betona enkura izstrādē plānām šķiedrbetona konstrukcijām

Apraksts:  PrīmXComposite betona kompozītmateriāla uzlaboto īpašību dēļ ir iespējams būtiski samazināt grīdas konstrukciju šķērsgriezumu un tāpat sasniegt vai pat pārsniegt nepieciešamo nestspēju. Tomēr problēmas sagādā uz grīdas konstrukcijas nostiprināmo industriālo plauktu enkurošana, jo pieejamais enkurojuma dziļums ir ierobežots un tradicionālie betona enkuri ir izstrādāti betona konstrukcijām, kurās radušās rukuma plaisas. SIA Primekss inženieri sadarbībā ar kompāniju HILTI ir veikuši esošo betona enkuru tipu analīzi un radījuši betona enkura konceptu, kas ir īpaši piemērots plānām šķiedrbetona konstrukcijām bez plaisām. Šāds enkurs ļautu sasniegt nepieciešamo enkurošanas nespēju ar daudz mazāku iegremdējamo dziļumu, un tā izstrāde un ieviešana ražošanā būtu galvenais dotā projekta mērķis.

Projekta norisies laiks: 01.03.2019. – 31.12.2020.

Pētniecības projekta statuss 1. ceturksnī (03.2019-06.2019):
Veikts pirmreizējā enkuru testēšana plānā šķiedrbetona plātnē ar mērķi gūt priekšstatu par optimālāko enkura tipu ar vislielāko ieguvumu. Salīdzināti gan mehāniskie, gan ķīmiskie enkuri. Sāktas sarunas ar HILTI par tālāko ekonomisko un tehnisko sadarbību.

Informācija atjaunota: 14.06.2019.

Pētniecības projekta statuss 2. ceturksnī (07.2019-09.2019):
Sadarbībā ar HILTI izstrādāts plāns skrūvju enkuru laboratoriskiem testiem plānām šķiedrbetona konstrukcijām RP daļā. Noteikts testu apjoms, nepieciešamo paraugu skaits un testēšanas metodika rezultātu sasniegšanai.

Informācija atjaunota: 12.09.2019.

Pētniecības projekta statuss 3. ceturksnī (10.2019-12.2019):
Primekss ir izstrādājis vairākus betona paraudziņus, kuri ir nogādāti uz HILTI laboratoriju Lihtenšteinā, kur tiek uzsākti pirmie testi enkuriem šķiedrbetona paraudziņos. Pirmie provizoriskie dati norāda uz 15% augstāku savienojuma stiprību.

Informācija atjaunota: 09.01.2020.

Pētniecības projekta statuss 4. ceturksnī (01.2020-03.2020):
Noslēgta laboratoriskā pārbaude enkuriem plānās šķiedrbetona plātnēs. Apkopoti un analizēti iegūtie rezultāti. Tiek izstrādāts Fastening Technical Manual (FTM) jaunajam stiprinājuma veidam, papildus norādot nestspējas, pielietošanas veidu un citu būtisku informāciju attiecībā uz skrūvju uzstādīšanu.

Informācija atjaunota: 09.03.2020.

Pētniecības projekta statuss 5. ceturksnī (04.2020-06.2020):
Izstrādāts Fastening Technical Manual (FTM) jaunajiem stiprinājumu enkuriem. Saražota jauno enkuru testa partija.

Informācija atjaunota: 12.06.2020

Pētniecības projekta statuss 6. ceturksnī (07.2020-09.2020):
Sagatavotas un publicētas divas SCOPUS indeksētas publikācijas, kurās ir pētīti jaunā enkura tipa tehniskie un ekonomiskie rādītāji. Tai skaitā ir realizētas pirmās skrūvju partijas noliktavās plauktu nostiprināšanai.

Informācija atjaunota: 14.09.2020

Pētniecības projekta statuss 7. ceturksnī (10.2020-12.2020):
Noslēgts projekta pēdējais posms. Ir izstrādāts jauna tipa betona enkurs plānām šķiedrbetona konstrukcijām. Jauna tipa enkuri pārbaudīti reālos projektos plauktu nostiprināšanai un pierādījuši savu efektivitāti. Produkta nosaukums tirgū ir PrīmX/Hilti enkuri.

Informācija atjaunota: 18.12.2020


View all news