PrīmXComposite-teknologi

Att skapa perfekta produkter för att göra våra liv enklare - det här är det som revolutionerande företag, från Ford till Apple, har gemensamt. I Primekss tänker vi på samma sätt.

Hur skapar vi PrīmXComposite?

”Vi tror på ett systematiskt tillvägagångssätt och kontinuerlig utveckling för att uppnå perfektion” 

PrīmXComposite är inte magi. Faktum är att perfekt betong redan har skapats. När vi skapade vår starka, sprickfria och långtidsbetong var vår huvudsakliga inspiration forntidens romerska betongkonstruktioner. Den tidens sprickfria, sömlösa akvedukter, panteoner och tempel står fortfarande stolta och höga idag.   

   

Vi tittade närmare på varje enskild aspekt av betongproduktion, och vi analyserade och förbättrade varje aspekt. Resultatet är vår patenterade PrīmXComposite, en betong som är 50 % starkare, 30 % snabbare att installera och genererar 40 % mindre koldioxidutsläpp jämfört med traditionell betong.   

Var kan PrīmXComposite användas?

 • Fogfria, plana, nötningsbeständiga industrigolv. Både lösningar på mark och pålar.  
 • Utomhusbetongbeläggningar med hög resistans mot slitage och generella påfrestningar. Den bästa lösningen för förvaring av råmaterial, utomhusbeläggningar, beläggningar nära lastramper etc., där tung teknik används och hög belastningskapacitet är aktuell.  
 • Vattentäta grundplattor (mattfundament). Mycket snabb installation, inget behov av vattentätning och perfekt för begränsat byggutrymme. I många fall den bästa lösningen för flerfamiljshus och offentliga byggnader.  
 • Förhöjda plattor med i foglösning – PrīmXComposite med FILIGRAN®-system.
 • Vattentäta betonglösningar som PrīmXComposite behöver ingen extra vattentätning (dvs. installation av vattentätningsmembran).  
 • Många strukturella, gjutna in-situ-PrīmX Kompositbetongapplikationer där egenskaperna hos PrīmXComposit-betong ger fördelar: icke-krympande, fogfri, extra stark och styv betong, vatten- och gastäta lösningar, högbelastningskonstruktioner, snabbare konstruktion, förbättrad säkerhet för arbetare och EKO-vänliga konstruktioner.  
 • PrīmXComposit-betong i gastäta lösningar     

Primekss är en specialiserad betongentreprenör, samt en betongteknologipartner för betongentreprenörer världen över, som vill producera en enastående betong; 

Vårt team uppmärksammar varje detalj, så att den färdiga produkten är så enkel och användarvänlig som möjligt. Vi tar hand om allt så att du får sinnesro och kan njuta av vår betong.

PrīmX Composite pdf book

5 värden för PrīmXComposite-systemet som gör det till den bästa applikationen i 80 % av alla betongkonstruktioner

 • 50 % starkare material
 • 30 % snabbare byggnation
 • 40 % koldioxidutsläppsbesparing
 • Fogfri
 • Vattentät

Get the e-book

5 values of PrīmXComposite system that makes it best concrete application