PrimXComposite Utomhusbetongbeläggningar

PrimXComposite Utomhusbetongbeläggningar

Vårt patenterade och prisbelönta fogfria, PrīmXComposite-utomhusgolvsystem är en utmärkt lösning för utomhusområden med de hårdaste kraven.

Dessa inkluderar ökad belastningsförmåga, motståndskraft mot nötning och slagskador och ökad hållbarhet.   

Vårt specialutvecklade utomhussystem – PrīmXComposite Outdoor är den bästa lösningen för alla utomhusbeläggningar. Den är idealisk för vägar med medeltung- till tung trafik, lagringsutrymmen där tung utrustning (såsom lastbilar, hjullastare och andra tunga maskiner) används, och även för de tyngsta lasterna, inklusive hamnkranar, containerstaplar, timmerstaplar, kol och annat gods som magasineras på plattorna under långa perioder.   

Tack vare det drastiskt minskade antalet fogar och flera ytbehandlingsalternativ, är PrīmXComposite Outdoor-beläggningen även lämplig för applikationer där tung utrustning används för snöplogning. Traditionella fogade lösningar leder ofta till skador på fogarna, ökade kostnader för att underhålla vägarna, lagringsutrymmen, flygfält, taxibanor och andra utomhusplattor.   

PrīmXComposite Outdoor-plattorna är extraförstärkta med ett stort antal särskilda höghållfasta, spatialt fördelade stålfibrer. Jämfört med de traditionella plattsystemen för utomhusbeläggning är PrīmXComposite Outdoor mycket mer hållbar än traditionell betong.   

Om lösningen appliceras i områden där frysnings-/tiningsangrepp på betong är ett bekymmer, är en PrīmXComposite Outdoor-lösningen utformade för att anpassa och vida överstiga de strängaste kraven. Med den strängaste EN 206-standarden kan PrīmXComposite konstrueras för att nå exponeringsklassen XF4.   

PrīmXComposite Outdoor-beläggning kan installeras med flera typer av ytbehandlingar, beroende på kraven på planhet och slitstyrka. De två mest använda typerna av ytbehandlingar är antingen borstad yta eller grovt murad yta som möjliggör en planare yta, medan den fortfarande ger en viss ytgrovhet för att förhindra glidning.   

Användningen av PrīmXComposite-systemet ger flera fördelar till slutanvändaren jämfört med de traditionella utomhusbeläggningslösningarna:         

 • Drastiskt minskat behov av alla typer av fogar i beläggningen.        
 • Utmärkt övergripande slagmotstånd hos golvet på grund av golvets smarta stålfiberförstärkning.        
 • En konstruktion som är immun mot problem som ruttning och gropar        
 • Beläggning med ett bättre och längre varaktigt glidmotstånd.        
 • Alla egentliga fördelar med ett vanligt PrīmXComposite-golv (tunnare plattkonstruktioner, mycket snabbare installation på grund av frånvaron av eller drastiskt minskad stålstångsförstärkning, EKO-vänlig konstruktion – reducerade koldioxidutsläpp)        
 • Minskat behov av belysning eftersom vår PrīmXComposite-betong reflekterar ljus istället för att absorbera det                 

 

Har du frågor om PrīmXComposite produkter?

Läs mer
PrīmX Composite pdf book

5 värden för PrīmXComposite-systemet som gör det till den bästa applikationen i 80 % av alla betongkonstruktioner

 • 50 % starkare material
 • 30 % snabbare byggnation
 • 40 % koldioxidutsläppsbesparing
 • Fogfri
 • Vattentät

Get the e-book

5 values of PrīmXComposite system that makes it best concrete application