PrimekssLabs betongforsknings- och utvecklingscenter

Betong upptäcktes för länge sedan, men vi fortsätter att upptäcka det. PrimekssLabs Concrete R&D Center, som arbetar med forskare i många länder, fortsätter att förbättra PrīmXComposite. Med andra ord: vi gör bättre betong genom forskning.

PrimekssLabs Concrete R&D Center har sin egen laboratoriepersonal och sina egna forskare, som utför mer än 250 tester varje år i vår kontinuerliga strävan att skapa bättre betong genom forskning. Vi har även nära samarbeten med universitet över hela världen, bland annat Danmarks Tekniske Universitet i Köpenhamn, Riga Technical University i Lettland, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung i Berlin, Tyskland, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim och många andra.   

PrimekssLabs är hjärtat i PrīmXComposite-produktionen och anledningen till våra framgångar. PrimekssLabs är i sin tur framgångsrika eftersom de inte bara är konsulter eller akademiker – våra forskare är direkt involverade i betongproduktion varje dag.     

Kom och besök oss, lär om den forskning vi bedriver och våra framtidsplaner för tillväxt, och se hur vi kan hjälpa dig att utforma perfekt betong för ditt projekt, var du än är.

PrīmX Composite pdf book

5 värden för PrīmXComposite-systemet som gör det till den bästa applikationen i 80 % av alla betongkonstruktioner

  • 50 % starkare material
  • 30 % snabbare byggnation
  • 40 % koldioxidutsläppsbesparing
  • Fogfri
  • Vattentät

Get the e-book

5 values of PrīmXComposite system that makes it best concrete application