Close

PrīmX-FILIGRAN®-system

 PrīmX Composite-FILIGRAN®-system

Världens första patenterade system för snabbt och effektivt byggande av flervåningsbyggnader som kombinerar fördelar med förgjutna paneler och platsgjuten konstruktionsstålfiberbetong.

Det i Centraleuropa mycket välkända Filigran-systemet är en effektiv lösning för konstruktion med prefabricerade element. Det drar fördel av de bästa aspekterna hos både förgjutning och in-situ-gjutningsmetoder för att förenkla och snabba upp konstruktionsarbetet. Lätta, 50 mm tjocka förgjutna paneler – kallade Filigran – används som bas för ytterligare installationer av in-situ-plattor med båda sektionerna som arbetar i kombination. 

PrīmX – en högpresterande stålfiberförstärkt betongteknologi (HPSFRC) har installerats på många miljoner kvadratmeter golv och i många konstruktioner över hela världen. De skapar stark spänning och styv stålfiberförstärkt betong med minimal stålstångsförstärkning.     

Kombinationen av båda – PrīmX och Filigran – tar systemet till nästa nivå. Den ökade snabbheten i installationen, de minskade kraven på armering och fördelarna med antikrympningssystemet gör den här kombinationen till en perfekt lösning för uppförande av flervåningsbyggnader.     

Jämfört med alternativ 

Traditionellt system​ PrīmX-Filigran system
I det traditionella systemet måste in-situ-plattan förstärkas med stålarmering och stålstångsbundna paneler. Installation av armering och stålstänger är arbetskrävande och utgör ett farligt moment för arbetare. (Avlastning av armering, användning av armeringsklippare, ryggpåfrestningar och risken att snubbla på armeringsnät och balkar). Metoden är långsam och kostsam, och det påverkar hela byggprocessen PrīmX-Filigran-systemet använder däremot PrīmX-betong för det övre in-situ-gjutna skiktet av betong. Tack vare stålfiberförstärkning elimineras praktiskt taget behovet av armering och stålstångsinstallation. Stålfiberförstärkningen fördelas jämnt överallt, och den skapar en extremt stark och styv produkt.

Tack vare PrīmX-teknologins antikrympningssystem (expanderande betong) finns en motsatt förvälvningsavböjning. Därför är risken för sprickbildning mycket mindre och böjning på grund av belastning och självvikten minskar avsevärt.   

Installationen av PrīmX-Filigran-systemet ger en stålstärkningsekonomi på 640 kg/100 kvm för en typisk bostadsplatta. Materialegenskaperna hos PrīmX (upp till 50 % starkare) gör det möjligt att minimera betongplattans tjocklek och/eller större spann kan användas. En typisk platta kan reduceras i tjocklek mellan 20 och 50 mm, vilket ger imponerande besparingar när panelerna används i flervåningsbyggnader.

            

 

Foto från byggarbetsplats – PrīmX - Filigransysteminstallation        

Foto från byggarbetsplatser – installation av traditionellt Filigransystem                    

Systemfördelar för berörda parter:
För entreprenörer:​ För ingenjörer/arkitekter:​
 • Snabbare installation av plattor     

 • Inget behov av platsinstallerad stålstångsförstärkning av toppskiktet     

 • Mindre krav på lagringsutrymme på platsen     

 • Minskar installationstider för varje golv med flera dagar     

 • Kostnadsbesparingar     

 • Säkrare för byggarbetarna       

 • Större spann eller lägre höjd     

 • Lägre total bygghöjd     

 • Mindre böjningar     

 • Enklare detaljarbete

För slutanvändare:​ För miljön:​
 • Mindre sprickbildning

 • Mer öppet utrymme

 • Mycket snabbare byggtakt 

 • Imponerande besparingar av koldioxidutsläpp (som resultat av stål- och betongekonomi)