Close

PrimX grundplattor

PrimX grundplattor

PrīmX Raft -grundplattor representerar den ultimata grundplattekonstruktionen. Den är mycket snabbare att installera, vattentät, säker för arbetare och perfekt för begränsade byggutrymmen. Det här är en optimal lösning för snabb konstruktion.

I traditionella konstruktioner är en grundplatta (även kallad mattfundament) en stålstångsförstärkt betongplatta som ligger på marken, medan fundamentplattan täcker hela byggnadens grund. För den här lösningen är installationen av armeringsförstärkning den mest tids- och arbetskrävande aktiviteten. Traditionell betong krymper, spricker och är inte vattentät. Därför behöver fundament extra vattentätning: kostsamma membran, extra tid och ytterligare installationskostnader.   

Vår teknik – PrīmX – använder ett stålfiberförstärkningssystem istället för grova stålstänger. Det innehåller även speciella antispricknings- och antikrympningstillsatser.   

Genom att eliminera behovet av stålstångsinstallation säkerställer PrīmX imponerande tids- och arbetskraftsbesparingar. I genomsnitt sparar vi 30 % av installationstiden för grundplattor.   

   

Speciella krympningskompenserande tillsatser hindrar materialet från att spricka och säkerställer därför möjligheten att enkelt skapa vattentäta fundament, vilket in sin tur leder till inbesparingar på dyra vattentätningsmembran.    

Med vår metod finns det inga farliga aktiviteter för arbetarna på byggplatsen (ingen avlastning av tunga stålstänger, inget snubblande över armeringsjärn, skador från armeringsklippare etc.).   

PrīmX gör det även möjligt att säkerställa effektiva gastäta lösningar.   

Ofta finns det begränsat utrymme på byggarbetsplatser som kan orsaka allvarliga problem vid hantering av långa stålförstärkningsstänger och andra stora byggmaterial. PrīmX grundplattorna är däremot perfekta för ett begränsat arbetsutrymme.   

PrīmX grundplattor  kan samtidigt användas som golv i lager, parkeringsgarage, industribyggnader och andra platser. PrīmX grundplattor finns även som flytande fundament för vindkraftverk.   

Sammanfattningsvis möjliggör PrīmX grundplattor:       

  • Mycket snabbare konstruktion (30 % i genomsnitt) eftersom det inte behövs någon stålstångsinstallation     
  • Mindre arbetskraft involverad i konstruktion        
  • Vattentäta fundament – inga extra kostnader för membran etc.        
  • Effektiva gastäta lösningar        
  • Säker konstruktion - inget farligt stålstånginstallationsarbete        
  • Perfekt för begränsat byggutrymme.        

Under vår 20 års erfarenhet av betongarbeten har vi installerat hela grundplattor för många olika konstruktioner.

Har du frågor om PrīmX produkter?

Läs mer