PrimX fogfritt betonggolv på mark

PrimX fogfritt betonggolv på mark

PrīmX är världens första och enda fogfria system.

Andra betonggolvssystem använder antingen sågade kontrollfogar var 6:e meter eller skapar en ”fogfri” lösning där fogarna förlängs till 30-50 meter. Stora dominerande fogsprickor och krökning förekommer fortfarande, vilket ökar kostnaderna för underhåll och reparation.      

PrīmX-golv har inga fogar eller mycket snäva arbetsfogar. Golvet är jämnt och plant, vilket innebär att det har lägsta möjliga underhållskostnad, den lägsta skadegraden på utrustning, högsta produktivitet, bästa användbarhet och bästa långsiktiga värde.     

   

Att välja rätt golv är mycket viktigt inom alla logistik-, produktions-, shopping-, datacenter- och andra industriområden. Golvet måste installeras och hålla sig plant för att säkerställa smidig trafik – utan krökning – för gaffeltruckar och annan materialhanteringsutrustning.   

Golvet måste också vara hårt och nötningsbeständigt för att klara tunga maskiner och/eller fottrafik, samt det måste vara lätt att rengöra och ha låga underhållskostnader. Ljusreflektering och energibesparingar är även viktiga för stora varuhus och andra anläggningar. Utseende, energibesparing och ljusreflekterande golv är ofta viktiga faktorer.   

PrīmX-systemet har utvecklats för att uppfylla dessa kriterier. Det eliminerar den stora nackdelen med traditionella betongsystem – krympande betong – vilket orsakar golvsprickor och krökning, misslyckande med att uppfylla golvets grundkrav och resulterar i problem med golvets användbarhet och lämplighet.

Krympkontrollsystemet gör det möjligt att gjuta inomhusytor av obegränsad storlek och fri geometri utan några fogar alls. PrīmX gör det även möjligt att säkerställa effektiva gas- och vätsketäta lösningar.   

Tack vare stålfiberförstärkning och en speciell materialformel möjliggör PrīmX en mycket tunnare (upp till 60 %) konstruktion som fortfarande överstiger den definierade bärförmågan. Det leder till övergripande materialbesparingar.   

Frånvaron av traditionell förstärkning sparar vanligtvis installationstid. I genomsnitt tar golvgjutning 30 % mindre tid jämfört med golv gjutna med stålstångsförstärkt betong.   

Tunna plattor = fler gjutna m² = snabbare konstruktion. Som alltid finns vissa begränsningar beroende på mängden betong som finns tillgänglig från anläggningen varje dag.   

PrimixComposite-systemet säkerställer EKO-vänlig konstruktion. Eftersom våra konstruktioner är mycket tunnare krävs mindre betong för konstruktion. Det leder till viktiga koldioxidbesparingar. Med hjälp av PrīmX reduceras koldioxidavtrycket i genomsnitt med 40 %.   

Fördelar med våra lösningar:         

 • Fogfria        
 • Inga sågningar        
 • Inga dominerande fogar        
 • Ingen krökning nära fogar        
 • Håller sig plant        
 • Ingen krympning        
 • I stort sett sprickfri        
 • Upp till 60 procent tunnare        
 • Högre belastningskapacitet        
 • Inga armeringsjärn        
 • Planare yta, ingen krökning eller fogtätning        
 • Hållbart med mindre underhåll och längre livstid        
 • EKO-vänlig konstruktion - vårt system möjliggör besparing av upp till 40 % av koldioxidutsläpp        
 • Hellösning med optimal efterbehandling.        

Primekss unika tillvägagångssätt

Vi är ett betongteknologiföretag, inte bara en betongentreprenör, och därför tittar vi på golvbyggnad som ingenjörer. Vi söker efter bästa möjliga lösning.   

Vi koncentrerar oss på hela processen, från cementprovning och justering av betongformel för ett visst projekt till den bästa efterbehandlingsmetoden för att säkerställa den bästa slutprodukten. För att säkerställa att vi har implementerat vår egen online-process och vårt eget kvalitetssystem använder vi PrimeQuality och flera ytterligare kvalitetskontrollsystem under leveransprocessen. Det gör det möjligt för oss att säkerställa förutsägbar, överlägsen kvalitet för varje projekt. Under projektet säkerställer vi även tillgång till det här systemet för våra kunder.   

Vi har hela lösningen   

Ett betonggolv är en långsiktig investering och det är därför mycket viktigt att göra det rätt. Tillsammans med vår överlägsna betonggolvinstallation föreslår vi det bästa betonggolvbehandlingssystemet, PrīmX µ Terrazzo. PrīmX μ Terrazzo är ett diamantpoleringssystem med speciell avancerad kemisk behandling, skräddarsydd speciellt för våra golv. Det här systemet ger ett vackert och blankt golv, skapar oslagbar nötningsbeständighet och minskar golvets underhållskostnader. För mer om PrīmX μ Terrazzo diamantpolering, se här.   

Förträfflig leverans   

Vi använder den bästa utrustningen (laserskikt, dumper, spridare och fiberblåsare) och de bästa procedurerna för att säkerställa bästa möjliga kvalitet.   

Vi har utvecklat vårt eget speciella doseringssystem för att säkerställa jämn stålfiberfördelning i material (murbruk).   

Vår erfarenhet   

Under vår 25 års erfarenhet har vi gjutit mer än 20 miljoner m² golv.   

Vi har installerat förstklassiga betonggolv för välkända logistik-, tillverknings- och detaljhandelsmärken såsom: IKEA, JYSK, ICA, LIDL, VOLVO, RIMI, John Deere och många fler.

Har du frågor omPrīmX produkter?