Traditionella betongsystem

Traditionella betongsystem

Primekss har byggt fogfria och fogade stålfiber- och traditionella armeringsförstärkta golv sedan 1997.

Fogfria stålfiberförstärkta golvsystem kan tillverkas med upp till 40×40 meter nischer och har en stålförstärkt fogad kant.   

Fogfria golv uppvisar fortfarande krympning, så vi har upplevt dominerande fogöppningar på upp till 20 mm, viss krökning och vanligtvis viss sprickbildning även med avancerade betongproduktionsmetoder.      

  • Fogade stålfiberförstärkta golv har fogar var 6:e meter och även viss krökning och sprickbildning.  
  • Fogade armeringsförstärkta golv har fogar var 6:e meter och kommer att ha viss sprickbildning och krökning.  
  • Golven kan läggas på bar mark eller på pålar.       

Vi tillverkar de här systemen med hjälp av den mest avancerade produktionstekniken och utrustningen, med avancerad betong och för bästa möjliga kvalitet.

Har du frågor om PrīmX produkter?

Läs mer