Close

PrīmX Strukturella betongarbeten

PrīmX Strukturella betongarbeten

Vår strukturella betongavdelning säkerställer praktiskt taget alla typer av gjutna in-situ-betongarbeten

Vi tillhandahåller full service, inklusive design, formarbetesinstallation, armering, betonggjutning, stålfiberteknologi och kvalitetskontroll under projektets genomförande.     

Med vår egen speciella kompositbetongteknologi – PrīmX – kan vi förbättra konstruktioner och genomföra dem med ökad effektivitet och bättre kvalitet. Det innebär mycket kortare byggtid och potentiella kostnadsbesparingar för våra kunder.     

PrīmX är en stålfiberförstärkt betongteknologi med speciella antikrympnings- och antisprickningstillsatser, som levereras med vårt avancerade kvalitetshanteringssystem, PrimeQuality.   

Vår teknologi och dess komponenter kombineras med traditionella betongsystem för att leverera optimala lösningar för varje projekt. Med hjälp av särskilda antispricknings- och antikrympningstillsatser kan vi skapa vattentäta, gastäta, sprickfria konstruktioner som eliminerar investeringar i dyra membran. PrimeQuality garanterar också perfekt kvalitetshantering för varje projekt.   

Primekss har över 20 års erfarenhet av betongarbeten med ett brett utbud av installationer inom tillverkning, inklusive logistik, vattenteknik och kraftverk, samt bostadshus, fundament, väggar, konstruktioner som gjuts på plats och prefabricerade konstruktioner.

   

Några av våra referensprojekt visas nedan:

Storgata 5, 1607 Fredrikstad, Norge

Betongarbeten för byggnadsverk under grundvattennivån

NOMECO, Nordhøj 8, Køge, Danmark

High-bay, nollcykel betongarbeten

E-ON, Billesholm, Sverige

Fundament för högspänningsledningar

Vattenfall, Hestra

Fundamentinstallation för elektriska transformatorer

Ejler-Billes-Alle 5, Köpenhamn-Ørestad

Prefabricerade konstruktioner för ramper i parkeringshus

IKANO Ofelia, Annetorpsvägen, 216 17 Limhamn, Sverige

Grundplatta för 6-vånings bostadshus

IKANO Strova, Boplatsvägen, Sundbyberg, Sverige

In-situ nollcykel betongarbeten

Bostadshus med flera våningar, Lapsu str. 12, Riga, Lettland

Grundplattor för flervåningsbostadshus