Betongbeläggning

Betongbeläggning

PrīmX Overlay är avsedd för platser där en tunn betongbeläggning krävs över befintlig betong, oavsett om det är i en ny byggnad eller vid renovering av äldre anläggningar.

Traditionella betongbeläggningar är extremt benägna att spricka och krökas, långt mer än andra betongkonstruktioner.     

Vår beläggningslösning är en pålitlig, icke-krökande lösning som garanterar släta, plana och slitstarka ytor med minimala eller inga fogar. Det innebär att golven har lägsta möjliga underhållskostnad, lägsta skadegrad på utrustning, högsta produktivitet, bästa användbarhet och bästa långsiktiga värde.     

PrīmX -systemet har en stor mängd jämnt fördelad stålfiberförstärkning och speciella antikrympnings- och antisprickningstillsatser som möjliggör skapande av formbar, sömlös betong som är så stark att den inte behöver traditionell armeringsförstärkning.   

Vår långsiktiga erfarenhet av design, utförande och de konstruerade krympningsegenskaperna hos PrīmX Overlay-lösningen resulterar i mindre sprickbildning och hjälper till att övervinna de flesta vanliga pågående underhållsproblemen.   

Flera varianter finns tillgängliga beroende på behoven. De inkluderar både bundna och obundna beläggningar för användning med eller utan golvbeläggning.   

Som i alla PrīmX-installationer använder vi PrimeQuality, vårt online-kvalitetssystem som används för att säkerställa perfekt kvalitet och projektövervakning i realtid.    

Typiska tillämpningar av beläggningslösningar inkluderar ytskikt på prefabricerade element eller gjutning av ett nytt skikt till skadade industrigolv i anläggningar som:      

 • Mezzaniner vid lagerbyggnader  
 • Köpcentra  
 • Bilhandlare  
 • Bostadshus  
 • Kontorsytor  
 • Konventionscentra  
 • Fabriker/Distributionsbyggnader - Renovering av golv     

PrīmX Overlay ger flera fördelar till slutanvändaren:         

 • En mycket bättre användarprofil än traditionella beläggningar        
 • Ingen risk för misslyckande på grund av överdriven krökning och sprickbildning        
 • Kostnadseffektiv lösning samtidigt som den ger högre prestanda tack vare bättre konstruktionsmaterial och utförande        
 • Förbättrad hållbarhet hos golvet        
 • Utmärkt total slagresistans hos golvet tack vare smart stålfiberförstärkt beläggningsutförande        
 • Förbättrad nötningsbeständighet som resultat av reducerad nedsmutsning och blödning.        
 • För bundna beläggningar på gjuten on-situ-betong finns det endast tunga armeringsstålfogar (utan eller med mycket begränsade öppningar) som eliminerar problemen med fogkantbrott. Det innebär även att det inte finns några fogar att fylla eller underhålla.        
 • Ingen skadlig effekt på krympning, krökning elimineras        
 • Minskade långsiktiga underhållskostnader för golvet.        

Vår erfarenhet   

Under vår 25 års erfarenhet har vi gjutit mer än 20 miljoner m² golv och golvbeläggningar.

 

 

Har du frågor omPrīmX produkter?

Läs mer