Primekss 20-årsjubileumskampanj

Det här är ett mycket speciellt år för vårt företag, och vi vill gärna dela det här speciella ögonblicket genom att göra något meningsfullt. För att fira vårt 20-årsjubileum introducerar Primekss en mycket viktig välgörenhetskampanj. Vi ska göra en donation i en mängd som motsvarar de sparade koldioxidutsläppen som uppnåddes genom att använda vår PrīmXComposite-teknologi under 2017.

Vår unika produkt – PrīmXComposite betongteknologi – gör att upp till 36 % av koldioxidutsläppen kan inbesparas under byggprocessen. Endast på golv innebär det besparingar på upp till 22,5 kg koldioxidutsläpp per installerad m².   

Vårt mål för år 2017 är att installera 1 000 000 m² PrīmXComposite-golv. Det innebär att vi kommer att kunna spara 22 500 000 kg koldioxidutsläpp. Som en jämförelse släpper en bil i genomsnitt ut 94 gr/km. Avståndet runt jorden är cirka 40 000 km. Så det är möjligt att köra världen runt 5 984 gånger med en bil som avger samma mängd koldioxid som vi kommer att spara med vår unika teknologi. Se hur mycket vi har sparat hittills:

PrīmXKompositgolv lagda i 2017:
812 690 m²
Sparade koldioxidutsläpp:
18 285 525 kg
Senaste uppdateringen: 31 Dec 2017

How much are 18 285 525 t of CO₂?

En passagerarbil släpper ut en sådan mängd CO₂ 4854 gånger runt om jorden

0 5984
4854gånger runt om jorden
01 jan 2017 31 dec 2017

I slutet av året kommer den totala koldioxidbesparingsmängden att vara klar och summan för välgörenhet beräknas enligt den. För varje ton inbesparat koldioxidutsläpp kommer Primekss att donera 1 EUR till välgörenhet    Varje lands team kommer att tjäna bidragsbelopp som motsvarar de resultat som uppnåtts av just deras team. 

Alla teammedlemmar kommer att besluta tillsammans om vilket välgörenhetsprojekt de vill donera till. Som vi har påpekat i våra värderingar bryr vi oss om våra barns framtid och därför kommer alla utvalda projekt att motsvara den här omfattningen.

PrīmX Composite pdf book

5 värden för PrīmXComposite-systemet som gör det till den bästa applikationen i 80 % av alla betongkonstruktioner

  • 50 % starkare material
  • 30 % snabbare byggnation
  • 40 % koldioxidutsläppsbesparing
  • Fogfri
  • Vattentät

Get the e-book

5 values of PrīmXComposite system that makes it best concrete application