Nyheter

Besök oss på World of Concrete 2019

Besök oss på World of Concrete 2019 - världens ledande, årliga evenemang för kommersiell betong- och murningsindustri. Den har mer än 1 500 utställande företag och 58 000 registrerade branschproffs.

Besök oss för mer information om vår speciella, patenterade, krympningskontrollerade, fiberförstärkta betongteknologi – PrīmXComposite och dess golv och strukturella inomhus- och utomhusapplikationer.

PrīmXComposite-betong: 50 % starkare, 30 % snabbare installation och  40 % reducerat koldioxidutsläpp.          För Most Innovative Products Award (MIP) har Primekss i år nominerat – PrīmXComposite – världens första och enda riktigt fogfria betongsystem. PrīmXComposite – stålfiberförstärkt, ingen krympning, inga sågningar. 

Se produktbeskrivning och rösta här.


Visa alla nyheter
PrīmX Composite pdf book

5 värden för PrīmXComposite-systemet som gör det till den bästa applikationen i 80 % av alla betongkonstruktioner

  • 50 % starkare material
  • 30 % snabbare byggnation
  • 40 % koldioxidutsläppsbesparing
  • Fogfri
  • Vattentät

Get the e-book

5 values of PrīmXComposite system that makes it best concrete application