Påstøp

Påstøp

PrīmX Overlay er tilsiktet plasser der et tynnere betongbelegg kreves over eksisterende betong, uansett om det er i en ny bygning eller ved renovering av eldre anlegg.

Tradisjonelle påstøp er ekstremt tilbøyelige til å få riss og krummes, langt mer enn andre betongkonstruksjoner.     

Vår belegningsløsning er en pålitelig, løsning uten kantreising som garanterer jevne, flate og slitesterke overflater med minimale eller ingen fuger. Det innebærer at gulvet har lavest mulige vedlikeholdskostnader, laveste skadegrad på utstyr, høyeste produktivitet, beste brukervennlighet og beste langsiktige verdi.     

PrīmX-systemet har en stor mengde jevnt fordelt stålfiberarmering, og spesielle anti-svinn og anti-rissdannelses tilsetninger som muliggjør skapning av formbar, sømløs betong som er så sterk at den ikke behøver tradisjonell stangarmering.   

Vår langsiktige erfaring av design, gjennomføring og de konstruerte egenskapene som forhindrer sammentrekning hos PrīmX Overlay-løsningen resulterer i mindre rissdannelse, og hjelper til med å overvinne de fleste vanlige, pågående vedlikeholdsproblemer.   

Flere varianter er tilgjengelige avhengig av behovene. Det inkluderer både bundne og ubundne belegg for bruk med eller uten gulvbelegning.   

Som i alle PrīmX-installasjoner bruker vi PrimeQuality, vårt online-kvalitetssystem, som anvendes for å forsikre perfekt kvalitet og prosjektovervåkning i sanntid.    

Typiske tilpassinger av påstøpsløsninger inkluderer sjiktet på prefabrikerte element, eller støping av et nytt sjikt til skadde industrigulv i anlegg som:      

 • Mesaniner ved lagerbygg  
 • Kjøpesenter  
 • Bilhandlere  
 • Bolighus  
 • Kontorlokaler  
 • Konvensjonssentre  
 • Fabrikker/Distribusjonsbygg - Renovering av gulv     

PrīmX Overlay gir flere fordeler til sluttbrukeren:         

 • En mye bedre brukerprofil enn tradisjonelle påstøp   
 • Ingen risk for å mislykkes på grunn av overdreven kantreising og rissdannelse        
 • Kostnadseffektiv løsning samtidig som den gir høyere prestering takket være bedre konstruksjonsmateriale og gjennomføring        
 • Forbedret holdbarhet til gulvet        
 • Utmerket, total slagresistans i gulvet takket være smart stålfiberforsterket belegningsgjennomføring        
 • Forbedret slitasjebestandighet som resultat av redusert nedsmussing og blødning.        
 • For bundne belegg på støpt on-situ-betong, finnes det bare tunge armeringsstålfuger (uten eller med svært begrensede åpninger) som eliminerer problemet med fugekantbrudd. Det innebærer også at det ikke finnes noen fuger å fylle eller vedlikeholde.        
 • Ingen ugunstig effekt på svinn, krumning elimineres        
 • Forminskede langsiktige vedlikeholdskostnader for gulvet.        

Vår erfaring   

I løpet av vår 25 års erfaring, har vi støpt mer enn 20 millioner m² gulv og gulvbelegg.              

Har du spørsmål om PrīmX-produkter?

Read more