PrimekssLabs betongforskings- og utviklingssenter

Betong ble oppdaget for lenge siden, men vi fortsetter å oppdage det. PrimekssLabs Concrete R&D Center, som arbeider med forskere i mange land, fortsetter å forbedre PrīmX. Med andre ord: vi lager bedre betong gjennom forskning.

PrimekssLabs Concrete R&D Center har sitt eget laboratoriepersonal og sine egne forskere som utfører mer enn 250 tester hvert år i vår kontinuerlige streben etter å skape bedre betong gjennom forskning. Vi har også samarbeidet tett med universiteter over hele verden, blant annet Danmarks Tekniske Universitetet i København, Riga Technical University i Latvia, Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung i Berlin, Tyskland, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim og mange andre.   

PrimekssLabs er hjertet i PrīmX produksjonen og årsaken til våre fremganger. PrimekssLabs er i sin tur fremgangsrike ettersom de ikke bare er konsulenter eller akademikere – våre forskere er direkte involvert i betongproduksjon hver dag.     

Kom og besøk oss, lær om den forskningen vi driver med og våre fremtidsplaner om tilvekst, og se hvordan vi kan hjelpe deg med å utforme perfekt betong for ditt prosjekt, hvor enn du er.