Primekss Stammsitz
76 Gustava Zemgala gatve,
Rīga, LV - 1039,
Latvia