PrimXComposite gasskyddsystem

PrimXComposite gasskyddsystem
PrīmXComposite gasskyddsgolvsystem mot gaspenetration (radon, metan och andra skadliga gaser).

PrīmXComposite golvteknologi eliminerar effektivt negativ påverkan (dvs. sprickor och behovet av fogar) av begränsad torkningskrympning på betongplattan, med användning av patentskyddade krympningskontrolltillsatser.     

Det vanligaste sättet för radon och andra skadliga gaser att tränga in i en byggnad är genom betonggolvplattor och grundplattor när gasen i jorden tvingas upp via en tryckdriven transportmekanism.   

När konventionella betonggolvslösningar appliceras krävs extremt stort antal krympkontrollfogar, öppning av kontrollfogar på grund av krympning och risken för ytterligare sprickor från återhållen krympning. På grund av problematiken med sprickor och fogar i traditionella betonggolv och fundamentlösningar måste ett helt tätt, gasogenomträngligt membran placeras under hela fundamentets yta för att säkerställa gasogenomtränglighet i konstruktionen.       

PrīmXComposite golvteknologi eliminerar effektivt negativ påverkan (dvs. sprickor och behovet av fogar) som resultat av begränsad torkningskrympning på betongplattan, tack vare användning av patentskyddade krympningskontrolltillsatser.   

Synliga resultat:      

  • Säkra och gasskyddade lösningar  
  • Snabbare installation än traditionella lösningar.  
  • Förbättrad hållbarhet.    

Har du frågor om gasskyddssystem?

Läs mer
PrīmX Composite pdf book

5 värden för PrīmXComposite-systemet som gör det till den bästa applikationen i 80 % av alla betongkonstruktioner

  • 50 % starkare material
  • 30 % snabbare byggnation
  • 40 % koldioxidutsläppsbesparing
  • Fogfri
  • Vattentät

Get the e-book

5 values of PrīmXComposite system that makes it best concrete application