Nyheter

Primekss får Most Innovative Product på World of Concrete 2018

PrīmXComposite® - FILIGRAN®-system får Most Innovative Products (MIP) 2018 Winner Award, Materials for Concrete Construction, Industry.

Vi är speciellt stolta över att priset tilldelas vår nya produkt som har utvecklats i samarbete med företaget FILIGRAN, och Primekss är ett av få företag som har fått MIP-priset 3 gånger.   

Kombinationen av FILIGRAN®-systemet med PrīmXComposite-tekniken med dess antikrympningsegenskaper minskar signifikant sprickor och behovet av konventionell förstärkning och betong, samtidigt som det ökar takten på projektets slutförande.   

Nytt patenterat system ger fördelar för alla involverade parter i byggprocessen. Systemet sparar kostnader, minskar avsevärt byggtiden, möjliggör mycket snabbare uppbyggnad och är säkrare för byggarbetare.   

Mer om PrīmXComposite® - FILIGRAN®-systemet


Visa alla nyheter
PrīmX Composite pdf book

5 värden för PrīmXComposite-systemet som gör det till den bästa applikationen i 80 % av alla betongkonstruktioner

  • 50 % starkare material
  • 30 % snabbare byggnation
  • 40 % koldioxidutsläppsbesparing
  • Fogfri
  • Vattentät

Get the e-book

5 values of PrīmXComposite system that makes it best concrete application