Nyheter

#InvestEU visit Energy Efficiency hos Primekss

28:e november var vi hedrade att få besök från Europeiska unionens journalister inom #InvestEU Energy Efficiency visit. Det här var en unik möjlighet att berätta vår historia – hur vi fick idén och hur vi genom omfattande forskning och utveckling kom fram till vår unika patenterade kompositbetongprodukt – PrīmX (se video nedan) – för representanter från 14 europeiska länder samtidigt.

Primekss blev utvalt för detta besök eftersom det är ett av de mest framgångsrika exportbolagen i regionen och har utvecklat sin produkt baserad på djupgående forskning och innovation, vilket har resulterat i en produkt som inte bara är överlägsen ifråga om teknologiska aspekter: 50 % starkare, 30 % snabbare att installera, men är även mycket miljövänligare (EKO) - koldioxidutsläppen reduceras i genomsnitt med 40 %, och tack vare mindre materialåtgång säkerställs meningsfulla energibesparingar.   

Under besöket tilldelades även vår licenstagares kund Buvniecības ABC 1:a platscertifikatet för koldioxidbesparingar. Det här blev en utgångspunkt för ytterligare certifikat som utfärdas till våra kunder som valt PrīmX-teknologin för deras byggnadsändamål.    


Visa alla nyheter