Close

Arbeta på Primekss

Primekss anställer de bästa inom industrin. Vår princip är att föregå med gott exempel. Om du är intresserad av att jobba på Primekss, kontakta oss.

Om du är en av de bästa vill vi gärna höra från dig! Vi växer och lediga positioner öppnas hela tiden, inklusive positioner för betongarbetare, projektledare, ingenjörer och professionella inom administrativt arbete, försäljning, marknadsföring och mycket mer.   

Maila oss på info@primekss.com och förändra världen tillsammans med oss!
PrīmX Composite pdf book

5 värden för PrīmX-systemet som gör det till den bästa applikationen i 80 % av alla betongkonstruktioner

  • 50 % starkare material
  • 30 % snabbare byggnation
  • 40 % koldioxidutsläppsbesparing
  • Fogfri
  • Vattentät

Get the e-book

5 values of PrīmX system that makes it best concrete application