Close

PrīmX utendørsbetongplater

PrimXComposite utendørsbetongplater

Vårt patenterte og prisbelønte fugefrie, PrīmX-utendørgulvsystem, er en utmerket løsning for utendørsområdene med de hardeste kravene.

Disse inkluderer økt belastningskapasitet, motstandskraft mot slitasje og slagskader, samt økt holdbarhet.   

Vårt spesialutviklede utendørssystem – PrīmX Outdoor, er den beste løsningen for alle utendørsplater. Det er ideelt for veier med middelstung- til tung trafikk, lagringsrom der tung utrustning (slik som lastebiler, hjullastere og andre tunge maskiner) brukes, og også for de tyngste lastene, inkluderte havnekraner, containerstablere, tømmerstablere, kull og annet gods som lagres på platene over lengre perioder.   

Takket være det drastisk minskede antallet fuger og flere overflatebehandlingsalternativ, er PrīmX Outdoor-betongplate også passende for bruk der tungt utstyr brukes for snøploging. Tradisjonelle, fugede løsninger fører ofte til skader på fugene, økte kostnader for å vedlikeholde veiene, lagringsplass, rullebaner, taxifelt og andre utendørsflater.   

PrīmX Outdoor-platene er ekstraforsterket med et stort antall særskilte høymotstandsdyktige, spatialt fordelte stålfibre. Sammenlignet med de tradisjonelle platesystemene for utendørsbelegg, er PrīmX Outdoor mye mer holdbar enn tradisjonell betong.   

Om løsningen brukes i områder der frysnings-/tiningsangrep på betong er en bekymring, er en PrīmX Outdoor-løsning utformet for å tilpasse og vidt overstige de strengeste kravene. Men den strengeste EN 206-standarden, kan PrīmX konstrueres for å nå eksponeringsklassen XF4.   

PrīmX Outdoor-plater kan installeres med flere typer overflatebehandlinger, avhengig av kravene på flathet og slitestyrke. Det to mest brukt typene av overflatebehandling er enten børstet overflate, eller grovt brettskurt overflate som muliggjør en flatere overflate, mens den fortsatt gir en viss overflategrovhet for å forhindre glidning. Bruken av PrīmX-systemet gir flere fordeler til sluttbrukeren sammenlignet med de tradisjonelle utendørsbelegningsløsningene:         

  • Drastisk minsket behov for alle typer fuger i platen.        
  • Utmerket generell slagmotstand på gulvet på grunn av gulvets smarte stålfiberarmering.        
  • En konstruksjon som er immun mot problem som spordannelse og groper        
  • Belegning med et bedre og lengre varig glidemotstand.        
  • Alle de iboende fordelene med et vanlig PrīmX-gulv (tynnere platekonstruksjoner, mye raskere installasjon på grunn av fraværet av eller drastisk forminsket armeringsmengde av stålstenger, ØKO-vennlig konstruksjon – redusert karbondioksidutslipp)        
  • Minsket behov for belysning ettersom vår PrīmX-betong reflekterer lys i stedet for å absorbere det                 

Har du spørsmål om PrīmX-produkter?

Read more