Close

PrīmX UltraPack utendørs betongbelegning

PrīmXComposite UltraPack utendørs betongbelegning

Ultraholdbar, fugefri utendørsbruk med høy slagmotstand og lang livslengde.

PrīmX UltraPack består av to sjikt som legges etter hverandre under installasjonsprosessen. Systemets grunnsjikt, som er kompakt med valser, garanter høy bærekraft. Toppsjiktet er tilpasset med PrīmX UltraPack høyt presterende betong, som garanterer utmerkede presteringsegenskaper.    Vanligvis utføres utendørs betongbelegninger med fuger. Fuger brukes for å minske rissdannelse og krumning forårsaket av betongsvinn under tørkingsprosessen. Disse krummede fugene har redusert eller ingen understøtte, noe som resulterer i eventuell rissdannelse og kollaps, og de kompliserer bruken av platene og øker kraftig vedlikeholdskostnadene.    Riss er det svake punktet i betongstrukturen (plate). De ekspanderer på grunn av miljøfaktorer, og kantene brytes. Dessuten trenger vann inn i betongen, noe som etter hvert påvirker stålforsterkningen under overflaten, og fører til rust.    PrīmX UltraPack er en fugefri løsning som bruker et ekstremt holdbart øvre betongsjikt. Løsningen er ideell for utendørsområder med intensiv trafikk, slik som lasteområder for logistikkompleks, og lagersjikt der regelbunden tung trafikk og aggressive overflate-til-overflate-aktiviteter pågår.               Systemfordeler:    Fugefri løsning – bra for alle typer maskiner som arbeider på belegning, ingen skader på bilførere, ingen skader på belegningen (ingen problem for graveskuffer osv.)    Holdbarhet: Kapasitet til å motstå høy belastning uten deformering. I motsetning til asfalt tåler overflaten tung trafikk, og har også motstand mot spill av drivstoff, oljer, løsningsmiddel og andre væsker. Belegningen er også immun mot temperaturforandringer både sommer og vinter.    Høyere slagkraft og slitasjebestandighet – mer enn noe annet betongmateriale på markedet. Forsikres av et ekstremt holdbart øvre betongsjikt.     Installasjonshastighet – raskeste løsningen for utendørsbelegning: Raskere enn asfalt og andre betongløsninger.    Kostnadseffektivt – billigere enn tradisjonelle betong- og asfaltløsninger. I de fleste tilfeller er det 25-30 % billigere enn tradisjonelle betongløsninger.    Beskjedent vedlikehold – ikke noe behov for omlegging eller tetningsbelegning. Kan enkelt brukes i 20 år uten behov for renovering av toppsjiktet.    Mindre energi for belysning – reflekterer lys fra beleggoverflaten, noe som garanterer opp til 30 % energibesparelse for belysning.    PrīmX UltraPack utendørsbelegning er fugefri, slik at tung utrustning kan røre seg fritt uten å skade fugene, og ved det minske de totale kravene for vedlikehold.    Tekniske data    PrīmX  UltraPack høyt presterende betong har følgende tekniske egenskaper: Komprimeringsstyrke: 50 MPa   Avstand mellom sømmer: Ubegrenset   Frostmotstandsklasse: XF4