Close

PrimXComposite bunnplater

PrimXComposite bunnplater

PrīmXComposite Raft - bunnplater representerer den ultimate grunnplatekonstruksjonen. Den er mye raskere å installere, vanntett, sikker for arbeidere og perfekt for byggeplasser med begrenset plass. Dette er en optimal løsning for rask konstruksjon.

I tradisjonelle konstruksjoner er en bunnplater (også kalt mattefundament) en slakkarmert betongplate som ligger på grunnen, mens platen tar hele bygningens vekt. For denne løsningen er installasjonen av armeringsforsterkning den mest tids- og arbeidskrevende aktiviteten. Tradisjonell betong trekkes sammen, har riss og er ikke vanntett. Derfor trenger fundament ekstra vanntetting: kostbar membran, ekstra tid og ytterligere installasjonskostnader.

Vår teknologi – PrīmXComposite – bruker et stålfiberarmert system i stedet for grove stålstenger. Den inneholder også spesielle anti-riss og anti-svinn tilsetninger. Ved å eliminere behovet for slakkarmering, forsikrer PrīmXComposite imponerende tids- og arbeidskraftbesparelser.

I gjennomsnitt sparer vi 30 % av installasjonstiden for brunnplater.   

   

Spesielle svinnkompenserende tilsetninger forhindrer rissdannelse i materialet, og forsikrer derfor muligheten til å enkelt skape vanntette fundament, noe som i sin tur fører til innsparinger av dyre vanntettingsløsninger.    

Med vår metode, finnes det ingen farlige aktiviteter for arbeiderene på byggeplassen (ingen avlasting av tunge stålstenger, ingen snubling over armeringsjern, skader fra armeringsklippere osv.).   

PrīmXComposite gjør det også mulig å forsikre effektive gasstette løsninger.   

Det er ofte begrenset plass på byggeplasser, noe som kan forårsake alvorlige problemer ved håndtering av lange armeringsstenger av stål og andre store byggematerialer. PrīmXComposite brunnplatene er derimot perfekte for byggeplasser med begrenset plass.   

PrīmXComposite brunnplater kan også brukes som gulv på lager, parkeringsgarasjer, industribygninger og andre plasser. PrīmXComposite brunnplater finnes også som flytende fundament for vindkraftverk.   

Oppsummert muliggjør PrīmXComposite grunnplater:       

 • Mye raskere konstruksjon (30 % i gjennomsnitt) ettersom det ikke er noe behov for installasjon av slakkarmering   
 • Mindre arbeidskraft involvert under konstruksjon        
 • Vanntette fundament – ingen ekstra kostnader for membran osv.        
 • Effektive gasstette løsninger        
 • Sikker konstruksjon – ikke noe farlig arbeid med armeringsstenger
 • Perfekt for byggeplasser med begrenset plass.        

I løpet av vår 20 års erfaring med betongarbeid, har vi installert hele brunnplater for mange ulike konstruksjoner.

Har du spørsmål om PrīmXComposite-produkter?

Read more
PrīmX Composite pdf book

5 verdier til PrīmXComposite-systemet som gjør det til den beste applikasjonen i 80 % av alle betongkonstruksjoner

 • 50 % sterkere materiale
 • 30 % raskere konfigurasjon
 • 40 % besparelser av karbondioksidutslipp
 • Fugefri
 • Vanntett

Get the e-book

5 values of PrīmXComposite system that makes it best concrete application