Close

PrīmX gassbeskyttelsessystem

PrimXComposite gassbeskyttelsessystem

PrīmX gassbeskyttelsesgulvsystem mot gasspenetrasjon (radon, metan og andre skadelige gasser).

PrīmX gulvteknologi eliminerer effektivt negativ påvirkning (dvs. riss og behovet for fuger) av begrenset tørking og resulterende sammentrekning på betongplatene, med bruk av patentbeskyttede anti-svinn tilsatser.

Den vanligste måten for radon og andre skadelige gasser å trenge seg inn i en bygning på, er gjennom betonggulvplater og grunnplater når gassen i jorden tvinges opp via en trykkdreven transportmekanisme.   

Når konvensjonelle betonggulvløsninger brukes, kreves et ekstremt stort antall kontrollfuger til å begrense svinnet, åpning av kontrollfuger på grunn av svinn og risikoen for ytterlige rissdannelse forårsaket av forsinket sammentrekning. På grunn av problematikken med riss og fuger i tradisjonelle betonggulv og fundamentløsninger, må et helt tett membran som er ugjennomtrengelig for gass plasseres under hele fundamentets overflate for å sikre at gass ikke kan trenge inn i konstruksjonen.       

The PrīmX gulvteknologi eliminerer effektivt negativ påvirkning (dvs. riss og behovet for fuger) som resultat av begrenset tørking og resulterende sammentrekning på betongplatene, takket være bruk av patentbeskyttede anti-svinn tilsatser.   

Synlige resultat:      

  • Sikre og gassbeskyttede løsninger  
  • Raskere installasjon enn tradisjonelle løsninger.  
  • Forbedret holdbarhet.    

Har du spørsmål om gassbeskyttelsessystem?

Read more