NYHETER

Besøk oss på World of Concrete 2019

Besøk oss på World of Concrete 2019 – verdens ledende, årlige arrangement for kommersiell betong- og muringsindustri. Det har mer enn 1 500 utstilte firmaer og 58 000 registrerte bransjeproffer.

Besøk oss for mer informasjon om vår spesielle, patenterte fiberforsterkede betongteknologi med kontrollert svinn – PrīmXComposite og dets gulv og strukturelle innendørs- og utendørsbruk. PrīmXComposite-betong: 50 % sterkere, 30 % raskere installasjon og 40 % redusert karbondioksidutslipp.         

For Most Innovative Products Award (MIP) har Primekss i år nominert – PrīmXComposite – verdens første og fortsatt skikkelig fugefrie betongsystem. PrīmXComposite – stålfiberforsterket, ingen sagkutt og uten betongsvinn.  Se produktbeskrivelse og stem her.


Vis alle nyheter
PrīmX Composite pdf book

5 verdier til PrīmXComposite-systemet som gjør det til den beste applikasjonen i 80 % av alle betongkonstruksjoner

  • 50 % sterkere materiale
  • 30 % raskere konfigurasjon
  • 40 % besparelser av karbondioksidutslipp
  • Fugefri
  • Vanntett

Get the e-book

5 values of PrīmXComposite system that makes it best concrete application