Bli en partner

Vi tror på bra partnerskap! Slutt deg til oss ved å bli en PrīmXComposite-lisensieringspartner i ditt område, og få en fordel over dine konkurrenter, samtidig som du leverer høyeste verdi til dine kunder.

Tenk på Primekss som ditt kontor for utflagget betongteknologi og FoU. Vi tar hånd om alle aspekter av betongproduksjon og levering, noe som garanterer at de betongløsningene du arbeider med er av høyeste kvalitet.    Primekss gir deg:        Tilgang til vårt patenterte, globale system.   Et åpent konstruksjonsdesign av gulvet eller byggverket.   Gratis førtester av råmateriale og sement i labben vår, og utformet betongblanding.   Gratis bruk av PrimeQuality.eu og gratis overvåking av prosjektet.   Våre patentbeskyttede komponenttilsatser; Støtte fra våre feltteknikere for å sikre at betong- og installasjonsprosessen er perfekt, dvs. full kvalitetskontroll.   Markedsføringsstøtte.   Som Primekss PrīmXComposite-lisensiert, blir du også medlem i eksklusive PrīmXComposite Club.   Kort sagt, vi gjør alt for å gjøre betongen og prosessen perfekt.      PrīmXComposite er ettertraktet av mange ledende varemerker over hele verden. Help oss med å tjene dem i ditt område.  Kontakt oss her for å bli partner.

Våre partnere

PrīmX Composite pdf book

5 verdier til PrīmXComposite-systemet som gjør det til den beste applikasjonen i 80 % av alle betongkonstruksjoner

  • 50 % sterkere materiale
  • 30 % raskere konfigurasjon
  • 40 % besparelser av karbondioksidutslipp
  • Fugefri
  • Vanntett

Get the e-book

5 values of PrīmXComposite system that makes it best concrete application